L o a d i n g . . .

เปิดอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วยพักฟื้นระยะสั้น 10 วัน

โพสต์ 23 พ.ย. 58 10:04  nongdoraemonnoi My.ID  468
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 23 พ.ย. 2558 - 30 ธ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 เปิดอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วยพักฟื้นระยะสั้น 10 วัน
โครงการสัมมาอาชีวบริบาล
ได้เปิดอบรมหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยพักฟื้นระยะสั้น 10 วัน
- ค่าลงทะเบียนในการ อบรม 8,000 บาท
- ระยะเวลาในการอบรมตลอดหลักสูตร 10 วัน ( 70 ชั่วโมง)
- ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
- มีใบรับรองการฝึกอบรม จากโครงการ
- รับประกันมีงานทำ (โครงการประสานงานให้โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ)
- รายได้ดี
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ