Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ ) รุ่นที่ 12 มร.สวนสุนันทา

โพสต์ 25 พ.ย. 58 12:45  ฐิติวรดา-ฉันทัช วรรณถนอม  581
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 25 พ.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  รุ่นที่ 12
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว

ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่  7 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ.2559
อบรมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โดยวันอังคาร - ศุกร์ อบรมเวลา 17.30-20.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 09.00-20.00 น. โดยประมาณ

สถานที่รับสมัคร / ระยะเวลาการรับสมัคร
    สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องท่องเที่ยวและบริการ(ห้องพักอาจารย์ 2) ชั้น 2 อาคาร 37  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559
รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทร.081-644-8199 / 085-993-5609 /081-901-2928 หรือ  02-160-1548-50

การสอบคัดเลือก
    สถานที่สอบคัดเลือก อาคาร 37 ชั้น 2 ห้อง 3722-23  และห้อง 3726
    สอบข้อเขียน  อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น.  
    สอบสัมภาษณ์  (ต่อช่วงบ่าย)อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  เวลา         ประมาณ 13.00 เป็นต้นไป
    ประกาศผล  จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  บริเวณบอร์ดสาขาวิชาฯ อาคาร 37 ชั้น 1 และทางเว็ปไซต์ http://www.facebook.com/guideinterssru
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม    80  คน  
ภาษาอังกฤษ    40  คน และภาษาจีนกลาง   40  คน

อัตราค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) มีดังนี้
    - ค่าระเบียบการสมัคร                                 100       บาท
    - ค่าสมัครเข้ารับการอบรม                            200       บาท
    - ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร       
39,500    บาท                    
      อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมนี้รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารบางส่วนระหว่างการฝึกอบรม ค่าสถานที่อบรม และค่าทัศนศึกษานอกสถานที่

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
          (ก) มีสัญชาติไทย
          (ข) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          (ค) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา (หรือเท่า)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.081-644-8199 / 085-993-5609 /081-901-2928 หรือ  02-160-1548-50และทางเว็ปไซต์ http://www.facebook.com/guideinterssru

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ