Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

เคมี ราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับตรง59

โพสต์ 8 ธ.ค. 58 10:41   My.ID  579
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 15 ธ.ค. 2558 - 14 ก.พ. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบสอบตรง หลายหลักสูตร ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

        หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็นกลุ่มวิชา 
          1.  ปิโตรเคมี
          2.  วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
          3.  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ยังไม่เปิดสอน)
          4.  สปาและแอโรมาเทอราปี (ยังไม่เปิดสอน)
         โดยนักศึกษาจะเลือกกลุ่มวิชา เมื่ออยู่ในชั้นปีที่ 2 

         ข้อดีของการแบ่งเป็นกลุ่มวิชา
          1.  นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในวุฒิ วท.บ. (เคมี)  สามารถสมัครงานได้กว้างขวาง ในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เคมี
          2.  นักศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม ในกลุ่มวิชาที่เรียน ทำให้ มีโอกาส ในการคัดเลือกเข้าทำงาน ในด้านนั้นๆ มากกว่า
          3.  นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เป็นเฉพาะทาง ไปสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้อย่างมั่นใจ

           สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
             www.rmutk.ac.th
             www.chem.rmutk.ac.th
             FB:  เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
       
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ