Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โควตารับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2559 รับจำนวนจำกัด !!

โพสต์ 15 ม.ค. 59 11:05  saowaluckeau My.ID  691
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2559 - 10 ก.พ. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส., เด็กมัธยมปลาย


 โควตารับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2559 รับจำนวนจำกัด !!

โควตารับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2559

***ไม่ต้องสอบเข้า  ไม่ต้องสัมภาษณ์   กู้ยืมกองทุนการศึกษา
ได้ตั้งแต่เทอมแรก 
โดยไม่ต้องสำรองจ่าย    รับจำนวนจำกัด !!

1.         คณะศิลปศาสตร์  
-     สาขาวิชาจีนศึกษา  (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)
-     สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)
-     สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)
-  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) 

2.        คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ)

3.        คณะนิเทศศาสตร์    สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4.      คณะบริหารธุรกิจ    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ)

5.       คณะรัฐประศาสนศาสตร์    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

6.       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี)

7.       คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน /สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี)


 ติดต่อสมัครเรียนได้ที่    อ. เสาวลักษณ์ บุญลึก ( อ.จิ๋ว)

ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

โทร.095-496-9903 , 02-577-1044    หรือ @ Line : society-jiew14

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ