Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

30 ทุนการศึกษา เรียนฟรี!! คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

โพสต์ 4 ก.พ. 59 11:04  CG_DVE My.ID  1,416
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 5 ก.พ. 2559 - 22 ก.พ. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส., เด็กมัธยมปลาย


 30 ทุนการศึกษา เรียนฟรี!! คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

"เรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน"
เรียนฟรี : ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี (ไม่กำหนดเกรดระหว่างเรียน)
มีงานทำ : มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที
มีรายได้ระหว่างเรียน : ได้ฝึกงานจริงระหว่างเรียน
เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระราม7)

จำนวนทุนการศึกษา 30 ทุน (18,000 บาท/ภาคการศึกษา)
ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน
2-4 วัน/สัปดาห์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์*
หลังสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
    
*วันเรียนและวันฝึกงานจะไม่ตรงกันและจำนวนวันขึ้นอยู่กับชั้นปีที่ศึกษา

ฝึกงานร่วมบริษัทในเครือเซ็นทรัล เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงาน วันละ 300-350 บาท/วัน

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย(วิทย์-คณิต)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

      หมายเหตุ ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนโครงการ Maintenance Engineering จะต้องเข้าปฎิบัติงานกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 0.5 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุนโดยได้บรรจุและได้รับอัตราเงินเดือนเป็นพนักงาน ประจำและตำแหน่งหลังสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามศักยภาพรายบุคคล

สมัครได้ที่เว็บ http://goo.gl/forms/Z19ZgfjdIz
รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/cgdve
หรือติดต่อ 02-101-8028-30/090-880-9604-5

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ