Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับนิสิตใหม่ (รับตรง) ปีการศึกษา 2559

โพสต์ 10 ก.พ. 59 14:19  หัทญา  1,989
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 พ.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ปวช. / ปวส.


 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับนิสิตใหม่ (รับตรง) ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เปิดรับนิสิตใหม่ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2559

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
การบัญชี
การจัดการ
การตลาด
การเงิน
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ
นิติศาสตร์ (เปิดรับถึง 31 พ.ค. 59)
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรที่ยังเปิดรับสมัคร
ทรัพยากรเกษตร                 
ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
อาหารปลอดภัยและโภชนาการ         
สัตวศาสตร์
ประมง
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต          
เคมีประยุกต์
วิศวกรรมไฟฟ้า                 
คณิตศาสตร์ประยุกต์  
วิศวกรรมอุตสาหการ            
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์             
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)        
วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บ http://www.csc.ku.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม 042-725052 , 086-2241118
FB : Admission ku.csc

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ