L o a d i n g . . .

การประกวดภาพยนตร์สั้น 5 นาที หัวข้อ เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

โพสต์ 19 ก.พ. 59 15:15  majumajustudio My.ID  2,290
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2559 - 25 เม.ย. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


 การประกวดภาพยนตร์สั้น 5 นาที หัวข้อ เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ขอเชิญขวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 5 นาที หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 6
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 25 เมษายน 2559
รายละเอียดติดตามได้ที่ 
www.mct.rmutp.ac.th จ้า
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ