Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ชิงทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาล USA (เดินทางเดือนสิงหาคมปีนี้)

โพสต์ 23 ก.พ. 59 15:49  varalek My.ID  1,589
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 24 ก.พ. 2559 - 15 มี.ค. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมัธยมต้น


 ชิงทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาล USA (เดินทางเดือนสิงหาคมปีนี้)

สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท ร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิในต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 35 ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบเข้าร่วม โครงการทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการจะได้รับการงดเว้นในส่วนของค่าเล่าเรียนเพื่อไปใช้ชีวิตที่ USA เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้นเรียน (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งจะออกเดินทางในเดือนสิงหาคมปีนี้ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติของนักเรียน

อายุระหว่าง 15-18 ปี ณ วันเดินทาง
กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3-5 หรือเทียบเท่า
ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด
สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการฯ ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน

ขั้นตอนการสมัคร

1.       อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครสอบเพื่อความเข้าใจในโครงการที่ http://www.edudee.co.th/TH/ApplyBKK.php

2.       โทรศัพท์หรืออีเมล์แจ้งวัน/เวลาที่ต้องการสอบกับทางสถาบันเอ็ดยูดี เพื่อจองช่วงเวลาสอบ (สมัครสอบได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม)

3.       ชำระค่าสมัครสอบเป็นเงิน 200 บาทที่สถาบันฯ ในวันสอบ

4.       กรุณานำเครื่องเขียนมาเองในวันสอบและนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบ

กำหนดการสอบ                                 

1.       นักเรียนติดต่อสถาบันฯ เพื่อสำรองวัน/เวลาที่ต้องการเข้ามาสอบที่สำนักงานเอ็ดยูดี (ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย)

2.       ใช้เวลาในการสอบ 1.30 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

3.       ผลสอบจะแจ้งกับนักเรียนได้ในวันรุ่งขึ้น

         ** นักเรียนสามารถเลือกวัน/เวลาที่ต้องการสอบได้ (Customized Test Session) **

 ติดต่อสอบถามได้ที่  02-0048828, 086-3859444 หรือทาง info@edudee.co.th  Line; Edudee

 

 

*หมายเหตุ ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
              ค่าธรรมเนียมสมทบโครงการไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตั๋วเครื่องบิน และค่าวีซ่า
              EduDee สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราว และจะไม่รับผิดชอบต่อการพิมพ์หรือสะกดที่ผิดพลาดในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

EduDee : Education and Development Experts Co., Ltd.
GATEWAY Ekamai (4th Floor): Open Monday-Saturday

www.edudee.co.th

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ