Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ประชาสัมพันธ์โครงการยุวทูต ป.ป.ช.(NACC Youth Ambassadors) 2016

โพสต์ 25 ก.พ. 59 13:57  lotus2325 My.ID  920
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2559 - 28 มี.ค. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ปวช. / ปวส.


สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช. ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา 

1.      คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1     ผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทย

1.2     ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 18 -25 ปี

1.3   ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 13 (ยกเว้นหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ปี และผู้สมัครต้องไม่เรียนชั้นปีสุดท้าย)

1.4     ผู้สมัครจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.5     เป็นผู้มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 ระดับดี

1.6 มีผลงานด้านการรณรงค์ป้องกันการทุจริต หรือเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

1.7 สามารถเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ภารกิจให้กับสำนักงาน ป.ป.ช.                 ตลอดระยะเวลา 1 ปี


2. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับยุวทูต ป.ป.ช.

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2016 ทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช., เงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท และมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนการทำโครงการ/กิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันการทุจริต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันการทุจริตของเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ


3. วิธีสมัครและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

                    (สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์)

4. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2559

- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 8 เมษายน 25559

- ดำเนินการคัดเลือกรอบที่สอง โดยการสัมภาษณ์ ณ สำนักงาน ป.ป.ช.     คัดเลือกระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2559

 - ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง วันที่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559

 - ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองเข้าค่ายยุวทูต ป.ป.ช. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม         ในการเป็นยุวทูต ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559


(ทั้งนี้กำหนดการดำเนินการคัดเลือก นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ