Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

รับตรง วิศวฯลาดกระบัง หลักสูตรนานาชาติ B.Eng. in Computer Innovation Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โพสต์ 28 ก.พ. 59 01:13  cie-kmitl My.ID  1,366
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2559 - 13 มี.ค. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 รับตรง วิศวฯลาดกระบัง หลักสูตรนานาชาติ B.Eng. in Computer Innovation Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ (B.Eng. in Computer Innovation Engineering)
รับสมัครถึง 13 มี.ค.59
ตรวจสอบรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://cie.kmitl.ac.th/
Tel: 090-292-0977
Email: cie@kmitl.ac.th

---------------------------------------------------------------------
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนน SAT หรือ AP หรือ IB กรณีเรียนอินเตอร์ หรือกรณีที่เรียนหลักสูตรไทยใช้ GAT/PAT1 และ/หรือ PAT3 พร้อมส่ง Personal statement, 2 letters of recommendation, Portfolio ถ้าผ่านการพิจารณาแล้วจะเน้นการสอบสัมภาษณ์ มีทุนการศึกษา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ https://cie.kmitl.ac.th/application/admission-guide/
แนวคิดหลักสูตรนี้คือการมุ่งผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความคิดเป็น innovator/tech-entrepreneur มีความพร้อมทั้งด้านเทคนิคและเข้าใจการทำธุรกิจ เราฝึกให้นศ.สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Cloud/Mobile Application, Cybersecurity, Internet of Things, Cyber-physical system, Big data analytics ไปพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าเพื่อตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมต่างๆและธุรกิจดิจิทัลได้ รวมถึงมีการสอน innovation training ให้นศ.เรียนรู้วิธีนำผลงานออกสู่ตลาดด้วย นอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือส่งนศ.ที่มีความสามารถไปเรียนรู้ร่วมทำงานวิจัยและพัฒนาที่ Carnegie Mellon University ซึ่งอยู่ใน top 4 ของมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกา
---------------------------------------------------------------------
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เทคโนโลยีนับวันยิ่งทวีบทบาทสูงต่อชีวิตประจำวัน การสื่อสาร การทำธุรกิจทุกแขนงในสังคม และเศรษฐกิจทั้งยุคปัจจุบัน และอนาคต แต่ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงอย่างมากที่จะมาพัฒนานวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของไทยให้แข่งขันได้ในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และเวทีการค้าโลก ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.เล็งเห็นถึงความจำเป็นนี้ จึงเปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE) ขึ้น โดยร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยด้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก หลักสูตร CIE นี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานจาก ABET Accreditation ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ The Council for Higher Education Accreditation ของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับทุกหลักสูตรในสหรัฐอเมริกาที่ต้องผ่านการรับรองนี้
       
ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่สร้าง และพัฒนาบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลก โดย CIE เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนวิชาชีพที่มีอนาคตก้าวหน้า รองรับวิถีชีวิต และเศรษฐกิจดิจิตอลศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานรากฐานของวิชาการ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและการปฏิบัติจริง ทั้งการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ แนวความคิดแรงผลักดันสู่นวัตกรรมภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมถึงการปลูกฝังการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลายทักษะร่วมกัน การทำงานเป็นทีม และการฝึกความเป็นผู้นำด้านคอมพิวเตอร์ 
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ