Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

รับสมัครแล้ว! นิทรรศการและการแข่งขัน วิศวชีวการแพทย์ BME Innovation 2016@มหิดล ศาลายา

โพสต์ 28 ก.พ. 59 22:43   My.ID  779
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 2 มี.ค. 2559 - 14 มี.ค. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมปลาย


 รับสมัครแล้ว! นิทรรศการและการแข่งขัน วิศวชีวการแพทย์ BME Innovation 2016@มหิดล ศาลายา
2 - 3 เมษายน 2559 นี้

ในงานพบกับ
- CONTEST งานประกวดแข่งขันผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ ในระดับม.ปลาย ป.ตรีและบุคคลทั่วไป - EXPO นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
- CONFERENCE กิจกรรมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษา และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ในประเทศไทย
- WORKSHOP กิจกรรม workshop จากห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- GUIDANCE แนวแนวการศึกษาต่อ และการทำงานในวิศวกรรมชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ

การแข่งขันประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์
กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร: วันนี้ - 14 มีน่าคม 2559
ประกาศผลรอบคัดเลือก: 25 มีนาคม 2559
ยืนยันสิทธิ์ภายใน: 29 มีนาคม 2559
แข่งขันรอบสุดท้าย: 2-3 เมษายน 2559 (วันงาน)

รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโล่ร่างวัล
ระดับปริญญาตรี
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล
ระดับบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล

ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกภายในงาน
สมัครแข่งขันออนไลน์
สมัครแข่งขันผ่านทางไปรษณีย์


ติมตามข่าวสารงาน
FACEBOOK: BME Innovation 2016
Twitter: BMEInnovationContest
WEBSITE: BME Innovation 2016
                 SATBME
โทรศัพท์: 080-2277778  (ซากุระ)
               092-6845551  (อนัญญา)
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ