L o a d i n g . . .

ประกาศเพิ่มการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 เข้าศึกษาต่อ จำนวน 35 ที่นั่ง

โพสต์ 13 มิ.ย. 61 10:22  ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  569
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 13 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ประกาศเพิ่มการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 เข้าศึกษาต่อ จำนวน 35 ที่นั่ง
ประกาศจาก ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เพิ่มการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 เข้าศึกษาต่อ จำนวน 35 ที่นั่ง
ตั้งแต่วันท่ 12-16 มิถุนายน 2561
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ