L o a d i n g . . .

ทุนการศึกษา 100 % หลักสูตรนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โพสต์ 13 มิ.ย. 61 11:45  ติรนันท์  914
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 13 มิ.ย. 2561 - 18 ก.ค. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ทุนการศึกษา 100 % หลักสูตรนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ทุนการศึกษา 100 % หลักสูตรนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  บริษัท CP มอบทุนปริญญาตรี 100% คณะการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรนานาชาติ พร้อมร่วมงานกับบริษัทระดับโลก (ทุนจำนวนจำกัด)
    
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ทุกแผนการเรียน
2. เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ขึ้นไป
3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
4. มีความชอบด้านบริหารธุรกิจ
   
ขั้นตอนการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียนอังกฤษ ฟัง อ่าน เขียน
2. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (พิจารณาหลัก)
   
สนามสอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร Convention Hall ชั้น 2  สถาบันการจัดการปัญญาภิวํฒน์ ถนน แจ้งวัฒนะ  เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
   
โทรสอบถามเพิ่มเติม  (พี่ติ๊ก) 093-359-1563
  
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนสอบชิงทุนการศึกษา

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ