L o a d i n g . . .

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับผลงาน ในโครงการหนังสั้น “พลเมืองไทย”

โพสต์ 8 ต.ค. 61 10:24  worarat  251
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 12 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับผลงาน ในโครงการหนังสั้น “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) “ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561”
   
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครทาง www.kpi.ac.th หรือ Facebook สถาบันพระปกเกล้า  และส่งผลงานได้ทาง email shortfilm@kpi.ac.th  ทั้งประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร
   
###
   
ข้อมูลรายละเอียดสอบถามได้ที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
 คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02 141 9752)
 คุณจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ (02 141 9755)

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ