L o a d i n g . . .

ประกวดวงดนตรี Victoria Gardens Music Contest #2

โพสต์ 9 ต.ค. 61 15:23  noovg My.ID  278
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 12 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น


ประกวดวงดนตรี Victoria Gardens Music Contest #2

ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ ขอเชิญน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "Victoria Gardens Music Contest#2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ประเภทการประกวด

1.     ระดับมัธยมศึกษา (อายุไม่เกิน 18 ปี)

2.     ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี)

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

1.     ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนและนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

2.      วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน (รวมนักร้องแล้ว)

3.     รับสมัครทั่วประเทศ สมัครได้ทุกจังหวัด ทุกสถานศึกษา

4.     ผู้เข้าประกวดสามารถประกวดได้เพียง 1 วง เท่านั้น ไม่สามารถเล่นทีมอื่นได้

5.     สมาชิกในวงประกวดต้องเป็นบุคคลเดียวกันตั้งแต่รอบคัดเลือก จนถึง รอบชิงชนะเลิศ

6.     ผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องไม่เคยมีผลงานเพลงจำหน่ายมาก่อน หรือเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงมาก่อน

        ***หากผู้จัดการประกวด / คณะกรรมการ ตรวจพบว่าผู้เข้าประกวดทุจริตหลักฐานในการสมัคร ปรับให้หมดสิทธิ์การ                         ประกวดทันที                                                   

กำหนดการ

·        เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 พฤศจิกายน 2561

·        อบรมชี้แจงกติกา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.

·        รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.00 – 18.00 น.

·        รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.00 – 18.00 น.

·        รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.00 18.00 น.

 

กติกาการประกวด

1.     วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

2.     เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใดๆเด็ดขาด ยกเว้น เอฟเฟคสำหรับกีต้าร์

3.     หัวหน้าวงดนตรีการประกวดขอรับรองว่าเอกสารทุกฉบับเป็นความจริงทุกประการพร้อมยอมรับกติกาการประกวด และผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

4.     ห้ามใช้เครื่องช่วยกำกับจังหวะเด็ดขาด

5.     เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงที่ศิลปินร้องไว้แล้ว

6.     ทุกวงที่เข้าประกวดในรอบคัดเลือก จะต้องแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบของสถานศึกษาเท่านั้น ส่วนวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ และกางเกงขาสั้น ขึ้นเวทีการประกวด

7.     คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดปัญหาหัวหน้าวงสามารถสอบถามรายละเอียดต่อคณะกรรมการกลางได้เพียงผู้เดียว  หากเกิดปัญหาเพราะตัวนักดนตรีเองหรือการไม่มีน้ำใจในการประกวด ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดได้ทันที

การใช้เพลงในการประกวด

1.     เพลงที่ใช้ประกวดรอบคัดเลือก 1 เพลง (เพลงไทยหรือเพลงสากลก็ได้)

2.     เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 3 เพลงแบ่งเป็น

        - บังคับเพลงช้า 1 เพลง และ เพลงเร็ว 1 เพลง  โดยทั้ง 2 เพลงจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลก็ได้  (ห้ามซ้ำกับเพลงรอบคัดเลือก)

        - เพลงบังคับ 1 เพลง เป็น COVER ใหม่ในสไตล์ของวงดนตรีตนเอง

*****ห้ามใช้เพลงสังกัดค่าย RS และ Music Bug ในการประกวด*****

เวลาแข่งขันการประกวด (บนเวที)

*****เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*****

รอบคัดเลือก
เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกินวงละ 10 นาที (รวมเวลาติดตั้งเครื่องดนตรี)

รอบชิงชนะเลิศ            
เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกินวงละ 25 นาที (รวมเวลาติดตั้งเครื่องดนตรี)


***ถ้าวงใดใช้เวลาเกินจะถูกตัดคะแนน นาทีละ 5 คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด***

เครื่องดนตรีที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ดังนี้

1.     อุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด     
          2.     กลองชุด จำนวน 1 ชุด

          3.     ตู้แอมป์กีต้าร์ จำนวน 2                                                        4.     ตู้แอมป์เบส จำนวน 1ตู้
          5.     ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 
          6.     แสตนโน้ต จำนวน 2 ตัว

          7.     ไมค์ร้อง 3 ตัว

*ส่วนเครื่องดนตรีประกอบอื่นๆ วงดนตรีที่เข้าประกวดต้องจัดเตรียมมาเอง

** เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด

*** หากมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ต้องแจ้งกรรมการและทีมงานในใบสมัครให้ครบถ้วน

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.     ใบสมัคร 1 ชุด กรอกข้อมูลครบถ้วน

2.     สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ ของสมาชิกทุกคนในวง

3.     สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 1 ใบ ของสมาชิกทุกคนในวง

        *กรณีไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา จะต้องเป็นหนังสือรับรองจากสถานศึกษา เท่านั้น

4.     รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ของสมาชิกทุกคนในวง

ช่องทางการสมัคร และ สอบถาม รายละเอียด

ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่

·        ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 หรือ

·        สแกน ส่งทาง Email : mk_act@sinthoranee.com (ภาพและข้อมูลที่ส่งต้องชัดครบถ้วน) หรือ

ส่งไฟล์ทาง Inbox Facebook  : Victoria Gardens เพชรเกษม 69

 

รางวัลการประกวด

ประเภท เยาวชนระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1                                    ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                               ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2                               ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล                                      ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท

ประเภท เยาวชนระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1                                     ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                                ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2                                ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล                                      ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท

หมายเหตุ

เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ทีมที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชน ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงเท่านั้น)

 

        สถานที่ประกวด

ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
                        โทร :
      092-2844861 (คุณโอม)
                        Line :
     @victoriagardens
                        Facebook :           www.facebook.com/victoria.gardenshop


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ