L o a d i n g . . .

สถาบันนานาชาติ ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่

โพสต์ 17 ต.ค. 61 17:46  naka_naja My.ID  164
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 22 ต.ค. 2561 - 6 พ.ย. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย


สถาบันนานาชาติ ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (วิชาโทสื่อสารมวลชน หรือวิชาโทธุรกิจระหว่างประเทศ)  โดยเปิดจำหน่ายใบสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 7 ม.ร. (หัวหมาก) โทร. 02-310-8895-9 , 0-2318-0155 หรือที่ www.iis.ru.ac.th

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ