L o a d i n g . . .

IE-KMITL Bilingual Camp #1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลาดกระบัง

โพสต์ 21 พ.ย. 61 23:18  หลุยส์  919
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 22 พ.ย. 2561 - 15 ธ.ค. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


IE-KMITL Bilingual Camp #1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลาดกระบัง
IE-KMITL Bilingual Camp #1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลาดกระบัง
  
เจอกันหน่อย!! ค่ายสำหรับน้องๆที่มีความสนใจในอาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ทำอะไรบ้าง มารู้จักกับทั้ง 3 สาขาที่น่าสนใจของภาควิชาเรา ค่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในรอบ TCAS
   
มาพบกับกิจกรรมที่ทำให้น้องๆรู้จักภาควิชาอุตสาหการ ลาดกระบัง ทั้ง 3สาขาวิชา อุตสาหการหลัก ออกแบบการผลิตและวัสดุ อุตสาหการนานาชาติ เรียนรู้การออกแบบ CAD การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร CAM 3D Printer การจำลองการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมโรงงาน พร้อมกับความสนุกที่พลาดไม่ได้ ฮาบอกเลย!!
  
น้องๆที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหการ ทั้ง 3 สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการสมัคร TCAS 1/1 ได้
  
วันที่จัดค่าย: 12 มกราคม 2562 ถึง 14 มกราคม 2562 (ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2561 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)
จำนวนที่รับ: 60
ระดับการศึกษา: ม.4 - ม.6 สายวิทย์-คณิต,เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
ค่าใช้จ่าย: 500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)
สถานที่จัดค่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?:มี
  
เว็บไซต์ค่าย:
http://www.ie-kmitl.com/
Facebook ค่าย: https://www.facebook.com/IMSE.KMITL/
ลิงค์สมัครค่าย/ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://form.jotform.me/82971221726458
  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม EP หรือ หลักสูตรภาษาไทย
มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
มีเกรดในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00
  
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

วิธีการชำระเงิน
ชำระค่าสมัครจำนวน 500 บาท มาที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สจล. เลขที่บัญชี “693-0-14397-9”
  
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
18 ธันวาคม 2561 โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/IMSE.KMITL/ และ http://www.ie-kmitl.com
  
สอบถามเพิ่มเติม
0994961526 อ.อ้อ
0804666645 พี่ฟาร์ม
0614509455 พี่หลุยส์

หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ