L o a d i n g . . .

โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย Future Farm 2019

โพสต์ 3 ธ.ค. 61 11:33  Ravipat  463
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 3 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย
จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อปลูกฝังความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เล่งเห็นการนำความรู้ทางวิศวกรรม เทคโนโลยี ประกอบความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมช่วยเกษตรไทยก้าวไกลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
   
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากวิทยากรคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์วิจัยในระยะเวลา 2 วันของการอบรมพร้อมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ
   
แต่ละทีมเข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากคณาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) ประจำทีมอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาหัวข้อนวัตกรรม ก่อนการเข้าร่วมประกวดชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
    
ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kmitl.ac.th/futurefarm-2019

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ