L o a d i n g . . .

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

โพสต์ 25 ม.ค. 62 03:05  vorapa_ann My.ID  395
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 16 ก.พ. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท (ค่าบำรุงอุปกรณ์และค่าอาหารตลอดการอบรม)
   
**รับจำนวน 50 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ว่าที่ ร.อ.บัญญัติ  เสกนำโชค 089-4929521
   

 **สำหรับอาสาสมัคร EMR , EMT , AEMT สามารถนำวุฒิบัตรที่ได้รับประกอบการขอต่ออายุใบประกาศนียบัตร กพฉ. ได้ ภายใน 2 ปี** 

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ