L o a d i n g . . .

ด่วน ! ค่ายเด็กตื่นไฟ ชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ ชิงรางวัลกว่า 1,000,000 บาท

โพสต์ 7 ก.พ. 62 16:10  เด็กตื่นไฟ  627
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 8 ก.พ. 2562 - 8 มี.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


ด่วน ! ค่ายเด็กตื่นไฟ ชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ ชิงรางวัลกว่า 1,000,000 บาท
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาไทยมาปลุกไฟในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "ไฟฟ้าเรื่องใหญ่ ใช้ให้เป็น" โครงการดีๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
    
มาปลดปล่อยพลังความคิด บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของพลังงานอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบคอนเทนต์และภาพประกอบ หรือ หนังสั้นและแอนิเมชั่น พร้อม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชิงทุนในการผลิตและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
   
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มีนาคม 2562  
สมัครได้ที่ http://dekwakeup.com/
     
รายละเอียดกิจกรรม
ประเภทของการรับสมัคร
1. คอนเทนต์และภาพประกอบ ทีมละ 5 คน
2. หนังสั้นและแอนิเมชั่น ทีมละ 10 คน
          
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
- ประเภทหนังสั้น
ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาคลิปหนังสั้น) ความยาวไม่เกิน 5 นาที
- ประเภทแอนิเมชั่น
ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาแอนิเมชั่น) ความยาวไม่เกิน 2 นาที
ทีมผู้สมัคร 1 ทีม สามารถเข้าร่วมได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1 ผลงาน หนึ่ง เท่านั้น
     
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ล้อเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ ผลงานของผู้อื่นหรือชิ้นงานที่เคยเผยแพร่ผ่านโครงการประกวดใดๆมาแล้วทั้งสิ้น
   
คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
- ต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 เท่านั้น (นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร)
ต้องสมัครเป็นทีม (หนังสั้นและแอนิเมชั่น ทีมละ 10 คน / คอนเทนต์และภาพประกอบ ทีมละ 5 คน)
- ไม่จำกัดสาขาวิชา
- ไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันการศึกษาเดียวกัน
     
รางวัลการประกวด
- ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมแคมป์จะได้รับเงินทุนในการผลิตตามประเภทดังนี้
- หนังสั้น และแอนิเมชั่น 10 ทีม ทีมละ 10,000 บาท
- คอนเทนต์และ ภาพประกอบ 20 ทีม ทีมละ 5,000 บาท
      
โครงการผลิตภาพยนต์สั้น และ แอนิเมชั่น
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 70,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท
     
โครงการผลิตคอนเทนท์ และ ภาพประกอบ
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 150,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 35,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท
     
สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.Dekwakeup.com
Facebook : https://www.facebook.com/DEKWAKEUP/
Tel : 0650055462
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ