L o a d i n g . . .

สาขาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ARU

โพสต์ 10 ก.พ. 62 07:29  ฟารีด  158
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 11 ก.พ. 2562 - 15 มี.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


สาขาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ARU
สาขาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
    
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุด ปี 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.-15 มี.ค.62

    
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม        
https://www.facebook.com/islamic.aru/
   
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ 
 
www.aru.ac.th
    
ใบสมัครสำหรับนักศึกษาปกติ
https://www.aru.ac.th/pdf/tcas-2-62-d.pdf
           
..................................................
ประธานคณะกรรมการบริหารสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพล แสงศรี
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ