L o a d i n g . . .

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ รับสมัครเยาวชนฝึกอาชีพ พร้อมทุนฟรี มีงานทำ

โพสต์ 4 มี.ค. 62 12:00  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  221
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 4 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ รับสมัครเยาวชนฝึกอาชีพ พร้อมทุนฟรี มีงานทำ
     มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 18-24 ปี เข้าร่วมโครงการ ‘เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน’ ปีที่ 3 พร้อมรับการอบรมหลักสูตร Youth Ready For Work For Life ซึ่งเป็นหลักสูตรที่องค์กรศุภนิมิตสากลได้พัฒนาขึ้น และได้มีการปรับบริบทให้เหมาะสมกับเยาวชนไทยเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต ได้รู้จักและค้นพบความถนัดของตัวเอง รวมถึงได้เรียนรู้ในหลักสูตรทักษะอาชีพตามความสนใจ และโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
     
     โครงการ ‘เสริมศักยภาพเยาวชนฯ’ ปีที่ 3 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ facebook โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ปีที่ 3 https://bit.ly/2GawELZ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โทร.02-022 9200 ต่อ 557 (คุณจักรพงษ์ ชัยธิ) (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ