L o a d i n g . . .

อุเทนถวาย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

โพสต์ 5 มี.ค. 62 13:47  Nantamalin  775
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 5 มี.ค. 2562 - 10 มิ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


อุเทนถวาย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
     
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๑. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
๒. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
๔. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
๗. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
    
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022527029 ต่อ 22, 57
https://www.facebook.com/pruthen/posts/2282878151777161


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ