L o a d i n g . . .

อุเทนถวาย รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

โพสต์ 11 มี.ค. 62 12:12  Nantamalin  301
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 11 มี.ค. 2562 - 10 มิ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


อุเทนถวาย รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
#สมัครเรียนอุเทนถวาย
#จบอุเทนถวายมีงานทำ
เปิดรับสมัครแล้วนะคะน้องๆ เริ่มวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562
    
รอบโควตา สำหรับ นักศึกษา ม.6 และ ปวช.
สมัครและอ่านรายละเอียดที่ ️ https://goo.gl/W1BRcg

รอบ 2 สำหรับ ปวส.
สมัครและอ่านรายละเอียดที่ ️ https://goo.gl/8XFk9x
-----------
เกณฑ์ / คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัคร
️ รอบโควตา ม.6 และ ปวช. https://goo.gl/4bKtLU
️ ปวส. รอบ 2 https://goo.gl/vsiS7i
      
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๑. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
๒. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
๔. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
      
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022527029 ต่อ 22, 57

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ