L o a d i n g . . .

Schwarzman Scholars Seminar 15 มีนาคม 2562

โพสต์ 12 มี.ค. 62 15:08  Admissions-Office  224
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 15 มี.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


Admissions-Office ร่วมกับ Schwarzman Scholars จัดการบรรยายพิเศษ แนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ Admissions-Office อาคาร พหลโยธินเพลส ชั้น 8 (ใกล้กับ BTS สถานีอารีย์)
    

ทุนการศึกษา Schwarzman นี้จะมีให้สำหรับผู้สนใจเรียนต่อปริญญาโท ในสาขา Global Affairs ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความโดดเด่นและความสามารถจากทั่วโลกได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Tsinghua University ในเมืองปักกิ่ง (หลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้น)
    
ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าเรียนทั้งหมด, ค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าเดินทาง, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ตลอดระยะเวลา 1 ปี
   
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สมัครทุนนี้จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา หรือหากยังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายจะต้องจบการศึกษาไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม 2019
- ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และไม่ถึง 29 ปีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2019
- ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 100 คะแนน หรือ IELTS ขั้นต่ำ 7.0 (หากผู้สมัครเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษมาก่อนไม่ต้องใช้ผลสอบนี้ยื่น)
   
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/l0VZusJqmJ5N1TXR2
   
ข้อมูลเพิ่มเติม http://schwarzmanscholars.org
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-279-9999,
Email: program@admissions-office.com
Line: @admissions_office
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ