L o a d i n g . . .

ทุนการศึกษา จากกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี - CIMB ASEAN Scholarship

โพสต์ 15 มี.ค. 62 12:46  อรอุมา  1,579
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 15 มี.ค. 2562 - 10 เม.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย


ทุนการศึกษา จากกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี - CIMB ASEAN Scholarship
CIMB ASEAN Scholarship 2019
   

  
เชื่อในตัวคุณ เพราะคุณมีดีกว่าที่คุณคิด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมมอบโอกาสสำหรับคนเรียนดี
#ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน

   
•    ครอบคลุมค่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
•    จัดหาพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน
•    โอกาสในการฝึกงานและร่วมงานหลังจบการศึกษากับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
   
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 10 เม.ย. 62

............................................................

#คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุไม่เกิน 23 ปี สัญชาติ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์
- กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
- ทำกิจกรรมระหว่างเรียน และมีผลการเรียนในเกณฑ์ดีมาก
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นที่มีเงื่อนไขผูกพัน
  
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship
หรือ cimbaseanscholarship@cimb.com  หรือโทร  02 638 8111
  
  
#ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย #CIMBTHAIBank #CIMBASEANscholarship #ทุนการศึกษาเต็มจำนวน #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่ออนาคตของคุณ #ทุนซีไอเอ็มบี #ForwardYourDream #เชื่อพลังที่มีในตัวคุณ #HeroInYou


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ