L o a d i n g . . .

ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 : Born to be an Engineering #5

โพสต์ 30 มี.ค. 62 19:07  Mon ทะเบียนวิชาการวิศวะฯ มช.  471
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 29 มี.ค. 2562 - 11 เม.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย


ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 : Born to be an Engineering #5
"ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 : Born to be an Engineering #5" ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนเนื้อหาวิชาที่จำเป็นภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงช่วยให้คำแนะนำและแนะแนวการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย โดยพี่ๆชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่ทำให้น้องๆสนุก ผ่อนคลายและรู้จักเพื่อนใหม่ๆเพิ่มอีกด้วย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 11 เมษายน 2562
ค่ายมีระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่อข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง
Facebook : ชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ