L o a d i n g . . .

อุเทนถวายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์ 26 เม.ย. 62 11:26  Nantamalin  145
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 17 เม.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


อุเทนถวายรับสมัคร นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
สมัครเรียน https://sites.google.com/site/entryrmutto/

รับตรงร่วมกัน และ ปวส.รอบ 3 ️ 17-29 เม.ย. 62
Admission และ ปวส.รอบ 4 ️ 9-19 พ.ค. 62
รับตรงอิสระ และ ปวส.รอบ 5 ️ 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 62

อุเทนถวายเปิดสอนระดับปริญญาตรีภาคปกติ 7 สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเคมี
การจัดการโลจิสติกส์

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ