L o a d i n g . . .

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยใช้สมาร์ทโฟน เพื่อการต่อต้านการทุจริต” Smartphone Photography and Video for Anti-Corruption

โพสต์ 26 เม.ย. 62 15:40  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  349
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 26 เม.ย. 2562 - 22 พ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยใช้สมาร์ทโฟน เพื่อการต่อต้านการทุจริต”  Smartphone Photography and Video for Anti-Corruption
รับสมัครผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ ๔
“เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยใช้สมาร์ทโฟน เพื่อการต่อต้านการทุจริต”
Smartphone Photography and Video for Anti-Corruption
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี
รับสมัครถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ
หากมีเข้าร่วมจำนวนมาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะพิจารณาจากใบสมัครผู้เข้าร่วม และคุณสมบัติพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงข้อคำถามจากใบสมัคร

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ! สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาหารกลางวันและอาหารว่างฟรี ผู้เข้ารับการอบรมประเมินฯผ่าน รับวุฒิบัตรจากสำนักงานฯ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สมัครได้ที่ https://www.nacc.go.th/we หรือ https://forms.gle/SQ9rJckKGDMyACpGA
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ