L o a d i n g . . .

คณะไอทีลาดกระบังจัดอมรมฟรี ET ROBOT with JAVA รุ่น 4

โพสต์ 15 พ.ค. 62 14:16  ประยงค์  69
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 15 พ.ค. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


กลับมาอีกครั้ง... กับโครงการอบรมการโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่น 4 (ET Robot Programing with Java) โครงการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย ที่จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฝังตัวสำเร็จรูป ร่วมกับการโปรแกรมด้วยภาษาจาวาผ่านการโปรแกรมหุ่นยนต์อีที ให้กับน้องๆ ในระดับ ม.5 และ ม.6 (ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน)

กิจกรรมในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 และ 29 มิถุนายน 2562 (รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://www.it.kmitl.ac.th/th/acad-services/java/
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ