L o a d i n g . . .

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019)

โพสต์ 15 พ.ค. 62 22:33  YGA2019  124
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 16 พ.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น


มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในโครงการ

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019: YGA 2019)
ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงาน ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ


เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดการรับสมัคร www.powerofinnovation.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE : addmeadmin
Facebook : www.facebook.com/youthgreenovationawards
Website : powerofinnovation.or.th
จัดโดย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ