L o a d i n g . . .

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร ม. 6, ปวช. และปวส 30 พ.ค. - 6 มิ.ย 2560

โพสต์ 16 พ.ค. 62 11:20  Achi7 My.ID  228
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 30 พ.ค. 2562 - 6 มิ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


เปิดรับสมัคร ม. 6, ปวช. และปวส 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62 !!! มาเป็นพี่น้องชาวอิเล็กฯ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี#ระบบอัตโนมัติ PLC/ สมองกลฝั่งตัว/iOT/อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทันสมัย รองรับ 4.0#
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ