L o a d i n g . . .

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมค่ายวิศวะ'สุรนารี

โพสต์ 23 พ.ค. 62 09:40  ENGSUTCAMP  998
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 16 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมค่ายวิศวะ'สุรนารี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม
"ค่ายวิศวะ'สุรนารี#6" ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562
ณ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ค่ายย่อยในค่ายวิศวะ’สุรนารี ครั้งที่ 7
    1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (ค่ายการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม)
    2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (Metal Cast Camp, FabLab & Recycling)
    3. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในยุคดิสรัปชั่น)
    4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (การผลิตพลังงานสะอาด)

ให้นักเรียนเตรียมหลักฐานการสมัครที่ต้องส่ง
1. ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ที่แสดงผลการเรียนของ ม.4-ม.5
    (ใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวม)
2. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/dx0ii
3. รูปถ่ายที่ชัดเจน รูปแบบใดก็ได้ จำนวน 1 รูป

**เมื่อผ่านการคัดเลือก ชำระค่าลงทะเบียน 200 บาท
    ทางค่ายจัดเตรียมที่พัก อาหารทุกมื้อ เสื้อ 2 ตัว และของที่ระลึกอีกมากมาย

สมัครและส่งหลักฐานออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/2Ebd0Oh

กำหนดการรับสมัครค่ายวิศวะ'สุรนารี#7
รับสมัครและอัพโหลดหลักฐาน    : 16 - 29 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 31 พ.ค. 62
ชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานการชำระเงิน  :  31 - 3 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม  :  4 มิ.ย. 62


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่
Fanpage Facebook : EngSutCamp
หรือ โทร. 0-4422-4223 ในเวลาทำการ
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ