L o a d i n g . . .

ด่วน!! คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

โพสต์ 4 มิ.ย. 62 15:39  อภิสิทธิ์  81
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย


ด่วน!! #คณะวัฒนธรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

รับผู้จบ ม.6/ เทียบเท่า และนิสิต มมส ที่ต้องการศึกษาใหม่ สมัคร ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 1 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (ม.เก่า) หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฟรีค่าสมัคร ติดต่อสอบถาม 043-711350 หรือ 098-6017292

เว็บไซต์การสมัคร https://culturalscience.msu.ac.th/fcu/
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ