L o a d i n g . . .

รวมพลังเด็กไทยประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ชิงทุนการศึกษากว่า 6 แสนบาท

โพสต์ 6 มิ.ย. 62 11:46  Yainoo  534
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ขอเชิญส่งประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชิงรางวัล 600,000 บาท

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและกลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริจ”ประจำปี 2562
ขอเชิญน้องๆวัยใส หัวใจไร้คอร์รัปชั่น ชั้น ม.4 -ม.6 , ปวช.1-3
ร่วมส่งประกวด โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภายในโรงเรียนหรือชุมชน
ตามที่น้องๆคิดว่า โครงการนี้จะส่งผลให้เกิดแรงผลักดันการไม่โกง ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อให้โรงเรียน สถานศึกษา หรือชุมชน โปร่งใส ปลอดการทุจริต
ส่งใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 กรกฎาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ‪028586471‬ หรือ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com
เราเชื่อในพลังเด็กเยาวชนไทยต้านภัยการโกง
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ