L o a d i n g . . .

ธนาคารไทยเครดิตฯ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยประชันไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม กับ โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา

โพสต์ 6 มิ.ย. 62 11:58  Mameawlove  590
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 6 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , เด็กประถมและต่ำกว่า


ธนาคารไทยเครดิตฯ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยประชันไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม  กับ โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิด โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 เชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา

ประชันความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติได้จริง ผ่านเรียงความ ในหัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ไอเดียใครเจ๋งสุดจะนำไปพัฒนาเป็นตลาดสีเขียวนำร่องต่อไป


เยาวชนที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมส่งเรียงความได้ที่สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ และสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์  www.tcrbank.com , www.facebook.com/TCRBank หรือ www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety พร้อมส่งผลงานได้ที่อีเมล kitproject@tcrbank.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


บทเรียงความ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ในโครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 นี้ จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปพัฒนาตลาดชุมชนได้จริงเป็นรูปธรรม โดยเน้นสิ่งแวดล้อม ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และไม่สร้างความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงต้องมีประโยชน์ต่อตลาดชุมชน และคนในพื้นที่อย่างชัดเจน


โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์”  ชิงทุนการศึกษา แบ่งประเภทการพิจารณาเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ระดับละ 5 ทุน  
ซึ่งรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับจะได้รับทุนการศึกษา  30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล,
รางวัลชมเชยอันดับ 1    5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชยอันดับ 2    3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล


ทั้งนี้จะปิดรับผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคมศกนี้ และจะประกาศผลในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 พร้อมกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ