L o a d i n g . . .

โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน

โพสต์ 13 มิ.ย. 62 13:43  Chayanee  396
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 17 มิ.ย. 2562 - 7 ก.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย
          ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการเข้าประกวด
ในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก Mega 2017 แต่เปลี่ยนชื่อโครงการ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2562
พร้อมเงินรางวัล และเงินสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ
และทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 2 รุ่น ยังได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Asia Open Data Partnership
ตลอดจนได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ พร้อมโอกาสเติบโตต่อในธุรกิจ startup โดยมีภาครัฐสนับสนุน

          จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

           รุ่นนิสิตนักศึกษาเปิดรับ นักเรียน นศ. ทุกระดับชั้น โดยเป็นการนำเสนอแนวคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็น ไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน โดยแนวคิดนี้อาจยังไม่ได้สร้างเป็นผลงานจริง หรือ อยู่ใน ช่วงทดสอบ
แบ่งเป็น 2 รอบ
1) idea proposal
2) prototype

           ส่งใบสมัครภายใน 7 ก.ค.62 // ส่ง proposal ภายใน 15 ก.ค.62  // ปฐมนิเทศ 13 ส.ค. และแนะนำข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น 14-16 ส.ค.62
สมัครก่อนแล้วค่อยเริ่มคิด proposal ก็ยังไม่สาย :)

        รุ่นผู้ประกอบการ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือนิติบุคคลจดทะเบียน
เป็นการนำเสนอผลงาน โครงการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาสำเร็จแล้ว โดยชิ้นงานนั้นจะต้องแสดงให้เห็น ถึงการออกแบบระบบ เทคนิค ประโยชน์ของการนำไปใช้อย่างชัดเจน
แบ่งเป็น 2 รอบ
1) idea proposal
2) Prototype

ส่งใบสมัครภายใน 7 ก.ค.62 // ส่ง proposal ภายใน 15 ก.ค.62

ในการสมัคร ทำได้ง่ายๆ เพียงไปที่ www.diathailand.com แล้ว กรอกชื่อทีมและ contact ก็เรียบร้อย !
หลังจากนั้นก็อัพโหลด proposal ภายในวันที่กำหนด

นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ โอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันและตนเอง
รวมถึงมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจแล้ว เรายังมีเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบรอคุณอยู่

โอกาสดีๆ รออยู่ตรงหน้าแล้ว

อ่านรายละเอียดและเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป ที่  www.diathailand.com

ร่วมกันสร้างโอกาสดีๆ ให้แก่ผู้มีความสามารถ และ ประเทศของเรา
เพียงแค่แชร์
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ