L o a d i n g . . .

Design My Life : ชีวิตออกแบบได้ กิจกรรมวัยรุ่นเพื่อการค้นพบตนเอง

โพสต์ 27 มิ.ย. 62 09:49  CAFTEEN  551
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 27 มิ.ย. 2562 - 10 ก.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้นประชาสัมพันธ์ถึงเมล็ดพันธ์ซี๊ด..ทุกท่าน
ปีนี้กิจกรรมเพื่อ“วัยรุ่น”  กลับมาอีกครั้ง  
ด้วยทางหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ขอเชิญชวนน้อง ๆ วัยรุ่น  ไม่จำกัดเพศ   ที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี  
เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4  ในหัวข้อ  

"Design My Life : ชีวิตออกแบบได้"

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 (ไม่ค้างคืน)
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จำนวนจำกัด เพียง  30 ท่านเท่านั้น !!
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  

ในครั้งนี้น้อง ๆ จะพบกับความสนุกสนานของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์   การค้นหาตัวตน  สร้างจุดแข็งให้เป็นแรงฝัน สื่อสารเพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อการเรียนรู้คุณค่าของตนเอง
แสดงพลังทางความคิดอย่างไร้ขีดจำกัด เพราะเราเข้าใจวัยรุ่น
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc8tbaGfK9BVOCdpSVtQNlW_N71gsj4sN516VmxeZodJ3o4A/viewform?vc=0&c=0&w=1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  https://web.facebook.com/CAFteen/
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ