L o a d i n g . . .

The Challenger 2019 is Back!

โพสต์ 19 ก.ค. 62 10:33  The Challenger_PR  261
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 15 ก.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


The Challenger 2019 is Back!
กลับมาอีกครั้ง กับการแข่งขันการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย The Challenger 2019 by TUBC!!!

การแข่งขันแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ จัดขึ้นโดยนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ โดยเป็นการแข่งขันของเหล่านิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่จะมอบทั้งประสบการณ์ และโอกาสทางอาชีพให้กับผู้เข้าแข่งขัน

ร่วมแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพและทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก พร้อมใช้ความสามารถในการตีโจทย์เพื่อวางแผนแนวคิดธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศร่วมตัดสิน เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ระยะเวลาสมัคร: 15 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Facebook  : https://www.facebook.com/thechallenger/
Website     : www.tubc.org
สมัครได้ที่: http://tubc.org/challenger_apply.html
โทรติดต่อ 086-416-4771

คุณสมบัติ
1.ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือเป็นนักศึกษาไทยที่ศึกษาต่างประเทศ และจะต้องถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
2.สมาชิกในทีมต้องประกอบด้วยสมาชิก 4 คน
3.สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างคณะ มหาวิทยาลัย และชั้นปีได้
4.ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นสมาชิกทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ