L o a d i n g . . .

โครงการ The Road to Become a Doctor :เส้นทางสู่อาชีพในฝัน (อาชีพแพทย์)

โพสต์ 26 ก.ค. 62 17:35  BrainAdventure My.ID  176
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 4 ก.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


โครงการ The Road to Become a Doctor :เส้นทางสู่อาชีพในฝัน (อาชีพแพทย์)


รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 13 ขึ้นไป และผู้ปกครองที่มีความสนใจ และต้องการเตรียมตัวสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม 2562
กำหนดกิจกรรม
• วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
• สถานที่ A’MAZE Open Space (หัวมุมสยามสแควร์ซอย 2) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเตรียมตัวสำหรับวางแผนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ภาคไทยหรือ ภาค inter ในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการเขียน Writing ที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
3) กระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจความสำคัญการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ และค้นหาตัวเองในแนวทางที่สนใจ
4) เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน อาชีพและการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต
5) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับแพทย์ในสาขาต่างๆ, ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และผู้เชี่ยวชาญการสอบ BMAT จาก Capwise Co.,Ltd.
6) เยาวชนได้รับการแนะนำการเตรียมตัวสอบ BioMedical Admissions Test (BMAT) และทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โทร.
• ณัฏฐ์ชัย (ณัฏ) 080 956 5888
• พิชยาธร (กลิ้ง) 081 622 5335
• สายฝน (มายด์) 083 249 7661
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ