L o a d i n g . . .

งานอักษราวิชาการ ประจำปี 2562

โพสต์ 5 ส.ค. 62 09:59  artssu My.ID  199
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น


งานอักษราวิชาการ ประจำปี 2562
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิปากร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2562 "ARTS NETWORK" ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

ดูรายละเอียดกิจกรรมและการแข่งขันได้ที่ www.arts.su.ac.th/aksara2019
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ