L o a d i n g . . .

ค่ายหมอ Doctor Camp

โพสต์ 5 ส.ค. 62 15:08  gaigook2 My.ID  220
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ขอเชิญน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 ครอบครัว ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร 

รายละเอียดค่าย
• น้องๆ : กิจกรรมบรรยาย, workshop ที่ตึก True สยามสแควร์ ซอย 2 และศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล 4 วัน (อา. 22 กย. 62, อา. 29 กย. 62, ส. 5 ตค. 62, อา. 6 ตค. 62)
• ผู้ปกครอง : บรรยายสรุปชีวิตนักเรียนแพทย์ เส้นทางอาชีพ และตอบข้อซักถาม ที่ตึก True สยามสแควร์ ซอย 2   1 วัน (อา. 27 ตค. 62)
• เป็นค่ายไปเช้าเย็นกลับ ไม่มีค้างคืน

คุณสมบัติ
• กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรภาษาไทยหรือนานาชาติ
• ผู้ปกครองให้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านต่อ 1 ครอบครัว
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้ง 5 วัน

การรับสมัคร
• กรอกข้อมูลการสมัครที่ https://form.jotform.me/92021771333449 พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว (แนะนำตัว เหตุผลที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม และอื่นๆ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4  font Angsana new ขนาด 16 single space ตั้งค่าขอบกระดาษขนาด 1 นิ้วทั้ง 4 ด้าน file นามสกุล .pdf )
• ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง เมื่อส่งข้อมูลแล้วระบบจะมีข้อความตอบกลับทาง Email 
• กรุณาส่งข้อมูลเพียง 1 ครั้ง หากข้อมูลซ้ำกันจะไม่ได้รับการพิจารณา 

กำหนดการ
• รับสมัคร 1-31 สิงหาคม 2562
• ประกาศผล 5 กันยายน 2562 ทาง Facebook : DoctorCamp

ช่องทางติดต่อ
• Facebook : DoctorCamp
• Line : @DoctorCamp
• โทรศัพท์ : 094-926-3598
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ