L o a d i n g . . .

โครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โพสต์ 7 ส.ค. 62 10:30  PromptJai My.ID  215
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 23 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลายคณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญน้องๆ ชั้น มัธยมปลาย เข้าร่วมโครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง น้องๆจะได้เปิดโลกทัศน์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งน้องๆ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักคอมพิวเตอร์ เช่น Computer Graphic (เสกภาพให้สวยด้วย PS, ออกแบบ Portfolio เก๋ๆ ด้วย AI) วิทยาการคำนวณ (Flowchart + C + Scratch + Python) Web Programming (Insight My World) เป็นต้น 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม โทร. 083-064-3078
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ