L o a d i n g . . .

ชวนเยาวชนประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

โพสต์ 8 ส.ค. 62 18:33  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  138
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 8 ส.ค. 2562 - 1 ต.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , เด็กประถมและต่ำกว่า , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ชวนเยาวชนประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562
กลับมาแล้ว!! กับกิจกรรม "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562
      
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด
“SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562  ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โรงเรียนดนตรีทั่วประเทศ ส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และเยาวชนทั่วไปที่สนใจร่วมแสดงผลงาน  ชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ต.ค. นี้

#SET2019

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม  Website : www.music.mahidol.ac.th/SET
หรือสอบถามโทร 0 2800 2525 ต่อ 3117 3109

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ