L o a d i n g . . .

GPSC Young Social Innovator 2019 เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

โพสต์ 12 ส.ค. 62 14:33  GPSCYSI  156
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 12 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย


GPSC Young Social Innovator 2019 เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
กลับมาอีกแล้วกับโครงการ GPSC Young Social Innovator Season 2
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากทั่วประเทศ

นำเสนอแนวคิดโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จริง ภายใต้แนวคิด "พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)
เพื่อชิงถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อนำใช้จริงในชุมชน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กันยายน 2562
สามารถอ่านรายละเอียดของการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/dxCX9
สมัครออนไลน์ผ่าน QR code หรือ https://forms.gle/hBXngWM1ejevNcSP6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE : addmeadmin
Facebook : GPSC Young Social Innovator
Website : www.gpscgroup.com
จัดโดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) : แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ