L o a d i n g . . .

เปตองวไลยอลงกรณ์ โอเพ่น 2019

โพสต์ 13 ส.ค. 62 10:16  cmvru My.ID  110
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 16 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


เปตองวไลยอลงกรณ์ โอเพ่น 2019
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง
"เปตองวไลยอลงกรณ์ โอเพ่น 2019"
ในวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081 810 1513  หรือ 084 696 3479
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ