L o a d i n g . . .

ค่าย จิตเจ้าครั้งที่ 4 ตอน Teen(ature)

โพสต์ 13 ส.ค. 62 11:47  ค่ายจิตเจ้า มช.  192
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 7 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


ค่าย จิตเจ้าครั้งที่ 4 ตอน Teen(ature)
ค่ายจิตเจ้าครั้งที่ 4 ตอน Teen(ature) จัดโดย นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นค่ายเพื่อแนะนำให้น้องๆ ม.ปลายได้รู้จักเกี่ยวกับสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้

#กำหนดการกิจกรรม
ระยะเวลา : 12 – 14 ตุลาคม 62 (3 วัน 2 คืน)

#กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ปิดรับสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ใบสมัครยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์)

#ประกาศผลการคัดเลือก
– ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 (ตัวจริง)
– ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 (ในกรณีมีผู้สมัครตัวจริงสละสิทธิ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครตัวสำรองที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายในวันนี้)

#สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ค่าเข้าร่วม : 550 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

#ใบสมัคร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook fanpage : ค่ายจิตเจ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#สอบถามเพิ่มเติม : 086-6852519 (พี่ธัญ), 083-1622597 (พี่อุ้ม)
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ