L o a d i n g . . .

มาแล้ว! ค่าย PSU Surat Seeded Camp 2019 สานฝันสู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ ได้รู้จักครบทั้ง 4 คณะ!

โพสต์ 13 ส.ค. 62 15:06  Sweety - Paeng My.ID  206
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 12 ส.ค. 2562 - 13 ก.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลายสวัสดีค่ะ ช่วงปิดเทอมที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะจัดค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ “PSU Surat Seeded Camp” เป็นค่ายที่จะพาน้องๆ ไปสัมผัสบรรยากาศใน ม.อ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งรู้จักกับทั้ง 3 คณะ 1 วิทยาลัย 16 สาขาวิชา คือ 
.
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
3.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
4.วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
.
ระหว่างร่วมค่าย น้อง ๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย โดยค่ายจะมีระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยโครงการ มีค่าสมัคร 100 บาทเท่านั้น (ชำระเมื่อประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์) เมื่อจบโครงการนี้ผู้ร่วมค่ายจะได้รับ “เกียรติบัตร” ทุกคน 
.
สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.surat.psu.ac.th/seededCamp
.
ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้
วันที่จัดค่าย : 26-27 ตุลาคม 2562 (ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร : 13 กันยายน 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)
จำนวนที่รับ : 480 คน
ระดับการศึกษา : ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25 (ยกเว้นกลุ่มบัญชี (ทวิภาษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00) 
ค่าใช้จ่าย : 100 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้อง ๆ รอประกาศรายชื่อก่อน) 
สถานที่จัดค่าย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
.
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสนับสนุนวิชาการ(รับนักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หรือ Facebook: รับนักศึกษาใหม่ ม.อ. สุราษฎร์ธานี หรือโทร 077278851
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ