L o a d i n g . . .

รับตรงปี 63 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

โพสต์ 23 ส.ค. 62 12:04  Panyaann1234 My.ID  350
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 22 ส.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


รับตรงปี 63 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S-curve ซึ่งการคาดการณ์แรงงานด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมการบิน ของแผยพัฒนากำลังคน EEC คาดการณ์ว่าในช่วงปี 2560-2566 มีความต้องการแรงงานประมาณ 90,500 คน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ที่จบด้านโลจิสติกส์จะมีงานรองรับแน่นอน
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ