L o a d i n g . . .

JC NEST CAMP 13 "THE SPY CAMP"

โพสต์ 26 ส.ค. 62 17:12  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่ 13  404
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 26 ส.ค. 2562 - 18 ก.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


JC NEST CAMP 13 "THE SPY CAMP"
ค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่ 13
JC NEST CAMP 13 "THE SPY CAMP”
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562
ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 18 กันยายน 2562
---------------------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5-6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)
2. มีความสนใจ อยากเรียนรู้ในด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือ นิเทศศาสตร์
3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง 3 วัน 2 คืน ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
4. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ “ค่ายก้าวแรกสู่รังนก” ในครั้งใดมาก่อน
----------------------------------------------------------------

การดาวน์โหลดใบสมัคร
1. สแกน QR Code ตามภาพ หรือ เข้าลิงก์ http://bit.ly/JCNestCamp_13 เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
2. Print ใบสมัครในส่วนที่ 1, 2 และ 3 (สามารถใช้กระดาษหน้าเดียว/Reuseได้)
----------------------------------------------------------------

การเตรียมเอกสารและใบสมัคร
1. ถ่ายสำเนาบัตรนักเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรนักเรียน สามารถใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนแทนได้
2. ติดภาพถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ลงในใบสมัครหน้าที่1 โดยภาพถ่ายจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย และให้ผู้ปกครองเซ็นอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ
(ช่องมุมขวาบนเว้นว่างไว้น้า ไม่ต้องเขียนอะไรเลย)
----------------------------------------------------------------

เมื่อตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว
ขอให้น้อง ๆ ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
เปิดรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 เท่านั้น (นับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

* ข้อควรระวัง : ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร
หากเอกสารไม่ครบขออนุญาตตัดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

* รายละเอียดเรื่องการชำระค่าสวัสดิการ (600บาท)
จะแจ้งให้ทราบหลังจากประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายแล้ว

*สามารถส่งใบสมัครพร้อมกับเพื่อนในซองไปรษณีย์เดียวกันได้นะคะ

-------------------------------------------------------------
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่ 13
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางเพจ JC NEST CAMP

>>>ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ JC Nest Camp<<<
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ